Phần mềm In giấy chứng nhận 2014 Tên phần mềm: Phần mềm In giấy chứng nhận 2014

Mô tả ngắn: Phần mềm In giấy chứng nhận 2014, phục vụ công tác in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy đinh tại thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014, tạo sổ địa chính dạng số theo quy định tại thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014.

 • Nhóm: Phần mềm ViLIS
 • Tên file: GCN2014.rar
 • Dung lượng: 32Mb
 • Ngày cập nhật: 12/08/2014

Hướng dẫn sử dụng ViLIS Express Tên phần mềm: Hướng dẫn sử dụng ViLIS Express

Mô tả ngắn: File hướng dẫn sử dụng phần mền ViLIS Express( Theo nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009, thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 và Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2009)

 • Nhóm: Phần mềm ViLIS
 • Tên file: ViLIS Express Help.pdf
 • Dung lượng: 3.3 Mb
 • Ngày cập nhật: 10/01/2011

Phần mềm ViLIS 2.0 Express Tên phần mềm: Phần mềm ViLIS 2.0 Express

Mô tả ngắn: Phần mềm ViLIS Express là phiên bản nâng cấp thay thế phần mềm in giấy chứng nhận GCN2009. ViLIS Express đã được cập nhật các yêu cầu theo Thông tư 20. Đáp ứng cho việc in giấy chứng nhận và sổ bộ địa chính.

 • Nhóm: Phần mềm ViLIS
 • Tên file: ViLISExpress.rar
 • Dung lượng: 18.6 Mb
 • Ngày cập nhật: 10/01/2011

Phần mềm cấp GCNQSDĐ phiên bản đầy đủ Tên phần mềm: Phần mềm cấp GCNQSDĐ phiên bản đầy đủ

Mô tả ngắn: Hỗ trợ xây dựng CSDL với hệ quản trị CSDL SQL Server Express 2005. Hỗ trợ tính năng đọc sơ đồ từ FaMIS, file DGN, file DXF (AutoCad 2004). Hỗ trợ mã vạch, tờ trình, phiếu chuyển,...

 • Nhóm: Phần mềm cấp GCN
 • Tên file: GCN2009Setup.rar
 • Dung lượng: 32MB
 • Ngày cập nhật: 10/01/2011

Phần mềm cấp GCNQSDĐ phiên bản rút gọn Tên phần mềm: Phần mềm cấp GCNQSDĐ phiên bản rút gọn

Mô tả ngắn: Phiên bản rút gọn sử dụng cơ sở dữ liệu Access nhằm mục đích nhập và in ngay giấy chứng nhận. Không hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu theo chuẩn mới.

 • Nhóm: Phần mềm cấp GCN
 • Tên file: GCN2009forAccess.rar
 • Dung lượng: 18MB
 • Ngày cập nhật: 10/01/2011

Phần mềm & Hướng dẫn Convert CSDL Tên phần mềm: Phần mềm & Hướng dẫn Convert CSDL

Mô tả ngắn: Phần mền và File hướng dẫn Sử dụng chương trình DATACONVERTER (Convert Cơ sở dữ liệu). Áp dụng cho việc convert dữ liệu csdl GCN 2009 sang csdl LIS

 • Nhóm: Phần mềm hỗ trợ
 • Tên file: HDConvert-CSDL.rar
 • Dung lượng: 330Kb
 • Ngày cập nhật: 10/01/2011

Phần mềm hỗ trợ biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất Tên phần mềm: Phần mềm hỗ trợ biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Mô tả ngắn: Trong quá trình chuyển giao công nghệ, được sự ủng hộ của các đơn vị trong và ngoài ngành. Với đầu vào là các nguồn bản đồ số hướng tới xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất (HTSDĐ)...

 • Nhóm: Phần mềm hỗ trợ
 • Tên file: FrameHT.rar
 • Dung lượng: 500Kb
 • Ngày cập nhật: 10/01/2011

Phần mềm FAMIS 2010 Tên phần mềm: Phần mềm FAMIS 2010

Mô tả ngắn: FAMIS 2010 - Phần mềm tích hợp cho đo vẽ và bản đồ địa chính (Field Work and Cadastral Mapping Intergrated Software - FAMIS ) " là một phần mềm nằm trong Hệ thống phần mềm chuẩn thống nhất trong ngành địa chính phục vụ lập bản đồ và hồ sơ địa chính.

 • Nhóm: Phần mềm hỗ trợ
 • Tên file: 20100726famis.rar
 • Dung lượng: 1.5 Mb
 • Ngày cập nhật: 10/01/2011

Công văn triển khai kết nối mạng thông tin Tên phần mềm: Công văn triển khai kết nối mạng thông tin

Mô tả ngắn: Các văn phòng đăng ký nghiên cứu thực hiện thủ tục đăng ký kết nối đường truyền để vận hành Cơ sở dữ liệu tập trung

 • Nhóm: Văn bản & Tài liệu hướng dẫn
 • Tên file: CV trien khai ket noi mang thong tin - CP.pdf
 • Dung lượng: 80Kb
 • Ngày cập nhật: 23/08/2014