Phần mềm In giấy chứng nhận 2014 Tên phần mềm: Phần mềm In giấy chứng nhận 2014

Mô tả ngắn: Phần mềm In giấy chứng nhận 2014, phục vụ công tác in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy đinh tại thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014, tạo sổ địa chính dạng số theo quy định tại thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014.

 • Nhóm: Phần mềm ViLIS
 • Tên file: GCN2014.rar
 • Dung lượng: 32Mb
 • Ngày cập nhật: 12/08/2014

Hướng dẫn sử dụng ViLIS Express Tên phần mềm: Hướng dẫn sử dụng ViLIS Express

Mô tả ngắn: File hướng dẫn sử dụng phần mền ViLIS Express( Theo nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009, thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 và Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2009)

 • Nhóm: Phần mềm ViLIS
 • Tên file: ViLIS Express Help.pdf
 • Dung lượng: 3.3 Mb
 • Ngày cập nhật: 10/01/2011

Phần mềm ViLIS 2.0 Express Tên phần mềm: Phần mềm ViLIS 2.0 Express

Mô tả ngắn: Phần mềm ViLIS Express là phiên bản nâng cấp thay thế phần mềm in giấy chứng nhận GCN2009. ViLIS Express đã được cập nhật các yêu cầu theo Thông tư 20. Đáp ứng cho việc in giấy chứng nhận và sổ bộ địa chính.

 • Nhóm: Phần mềm ViLIS
 • Tên file: ViLISExpress.rar
 • Dung lượng: 18.6 Mb
 • Ngày cập nhật: 10/01/2011