Hướng dẫn sử dụng ViLIS Express Tên phần mềm: Hướng dẫn sử dụng ViLIS Express

Mô tả ngắn: File hướng dẫn sử dụng phần mền ViLIS Express( Theo nghị định 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009, thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 và Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2009)

  • Nhóm: Phần mềm ViLIS
  • Tên file: ViLIS Express Help.pdf
  • Dung lượng: 3.3 Mb
  • Ngày cập nhật: 10/01/2011

Phần mềm ViLIS 2.0 Express Tên phần mềm: Phần mềm ViLIS 2.0 Express

Mô tả ngắn: Phần mềm ViLIS Express là phiên bản nâng cấp thay thế phần mềm in giấy chứng nhận GCN2009. ViLIS Express đã được cập nhật các yêu cầu theo Thông tư 20. Đáp ứng cho việc in giấy chứng nhận và sổ bộ địa chính.

  • Nhóm: Phần mềm ViLIS
  • Tên file: ViLISExpress.rar
  • Dung lượng: 18.6 Mb
  • Ngày cập nhật: 10/01/2011