Mô tả ngắn: Phần mềm ViLIS Express là phiên bản nâng cấp thay thế phần mềm in giấy chứng nhận GCN2009. ViLIS Express đã được cập nhật các yêu cầu theo Thông tư 20. Đáp ứng cho việc in giấy chứng nhận và sổ bộ địa chính.

Phần mềm ViLIS 2.0 Express
Download Now
/ ViLISExpress.rar
  • Nhóm: Phần mềm ViLIS
  • Tên file: ViLISExpress.rar
  • Dung lượng: 18.6 Mb
  • Ngày phát hành: 1/10/2011 12:28:03 PM


Thông tin download

Thông tin người download
 

Sản phẩm cùng nhóm