Ứng dụng phần mềm ViLIS vào quản lý đất đai tại quận 6: Cấp nhanh giấy chứng nhận nhà, đất


Ứng dụng phần mềm Vilis vào quản lý đất đai tại quận 6: Cấp nhanh giấy chứng nhận nhà, đất | Giai phap ViLIS
Là địa phương đầu tiên của TPHCM được chọn thí điểm ứng dụng phần mềm Vilis vào công tác xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cấp giấy chứng nhận nhà, đất cho người dân, UBND quận 6 được đánh giá đã đạt được bước tiến quan trọng trong tiến trình cải cách nền hành chính công theo hướng hiện đại.

Hiệu quả từ chủ trương ứng dụng thí điểm này được thể hiện qua nhiều lĩnh vực, trong đó rõ nét nhất là về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai dạng số và hệ thống sổ bộ hồ sơ địa chính, về cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, về quá trình tác nghiệp và nâng cao công tác quản lý điều hành của hệ thống chính quyền các cấp…

Tiết giảm chi phí hành chính

Quận 6 có 14 phường với tổng số bản đồ địa chính là 674 tờ. Trong nhiều năm qua, việc quản lý được thực hiện qua hệ thống phân lớp thông tin thành nhiều lớp, thể hiện qua các thông số dữ liệu về thủy văn, giao thông, ranh thửa, số hiệu thửa, loại đất theo Luật Đất đai năm 1993, diện tích thửa đất tính theo bản đồ số, tên chủ sử dụng, địa chỉ…

Hiện trạng dữ liệu hồ sơ trên được quản lý bằng nhiều phần mềm khác nhau (GM - Landreg, GCN38, Excel, PXD), dẫn đến quy trình cấp giấy chứng nhận nhà, đất, đăng ký và quản lý biến động đất đai không theo một môi trường phần mềm thống nhất, không đảm bảo các yêu cầu về an toàn và bảo mật dữ liệu... 

Để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý đất đai trên địa bàn đảm bảo tính thống nhất, hiện đại, hiệu quả và phục vụ người dân được tốt hơn, UBND quận 6 đã đưa phần mềm Vilis vào ứng dụng tại Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Quá trình thực hiện đã từng bước bảo đảm được tính thống nhất trong quản lý dữ liệu địa chính và chuẩn hóa, thống nhất các chức năng chuyên môn nghiệp vụ về cung cấp đồng bộ các thao tác xử lý bản đồ địa chính, về kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận nhà, đất, quản lý biến động đất đai mà mục tiêu chương trình đề ra.

Từ đó, công tác quản lý đất đai trên địa bàn được thuận lợi hơn, đồng thời rút ngắn được một nửa thời gian trong quy trình cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; đăng bộ quyền sử dụng đất; giao dịch bảo đảm quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, kiểm tra bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở…

Đây được coi là bước đột phá trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính phù hợp với trình độ quản lý của hệ thống chính quyền các cấp và yêu cầu phục vụ người dân một cách tốt nhất. Trong tương lai, khi phần mềm Vilis được ứng dụng rộng rãi, lợi ích mà người dân được hưởng sẽ là tiết giảm về chi phí hành chính, thời gian đi lại (chỉ ngồi ở nhà lên mạng là biết rõ thông tin), cung cách phục vụ, nắm bắt thông tin kịp thời… 

Nhờ áp dụng công nghệ Vilis, người dân sẽ tiết giảm chi phí đi lại. Ảnh: H.N.

Hiệu quả cao

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 6 Trần Hữu Trí, việc ứng dụng công nghệ Vilis vào công tác quản lý đất đai trên địa bàn, đã giúp cho quận đẩy nhanh được tiến độ cấp, đổi giấy chứng nhận nhà, đất theo quy định mới. Nếu trước kia mỗi tháng quận chỉ giải quyết được khoảng từ 400 đến 600 hồ sơ, thì từ tháng 12-2008 đến nay đã đạt được bình quân gần 1.000 hồ sơ/tháng. Hiện toàn quận còn khoảng 8.000 hồ sơ cấp mới. Với tiến độ giải quyết như hiện nay, chắc chắn sẽ hoàn thành hồ sơ cấp mới vào cuối tháng 12-2010. 

Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn thực hiện thí điểm, song UBND quận 6 đã có nhiều hiệu quả từ việc ứng dụng công nghệ mới vào thực tế. Trong đó, rõ nét nhất là những hiệu quả đạt được trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và công tác cải cách thủ tục hành chính về đất đai, về quá trình tác nghiệp và hệ thống quản lý điều hành của hệ thống chính quyền các cấp.

Do đặc tính quản lý quy trình giải quyết hồ sơ bảo đảm được tính công khai, minh bạch, đã giúp cho lãnh đạo các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực của cán bộ thụ lý. Đồng thời, thông qua cổng thông tin đất đai, người dân có thể tra cứu, nắm bắt chính xác thông tin, tiến trình xử lý hồ sơ đất đai và các thông tin cần bổ sung được thực hiện tại nhà qua internet.

Đây là một trong những ưu điểm lớn nhất của phần mềm Vilis mang lại và nó là cơ sở để hệ thống chính quyền các cấp tiến tới thực hiện theo hệ thống ISO và cải cách hành chính trong công tác quản lý đất đai. 

HOÀI NAM

Tin tức cùng nhóm